ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 20.05.2010 tarih, 935 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Reşadiye Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dâhil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ
Başkan
İrtibat Santral: 461 3028
Komisyon Üyesi İrtibat Santral: 461 3028
Komisyon Üyesi İrtibat Santral: 461 3028

MEVZUAT
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik