Meclis Gündem ve Kararları (Haziran 2014)

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. REŞADİYE BELEDİYE MECLİSİ
TOPLANTI DÖNEMİ: 2014
TOPLANTI: 6
BİRLEŞİM: 1
OTURUM: 1
Açılış Saati: 14 00 / 05.06.2014 Perşembe
GÜNDEM
1-Yoklama- Açılış
2-Ön Ödemeli Elektronik Su  Sayacı Kullanılmasının Görüşülmesi
3-Kadro Unvan Ve Derece Değişikliği Yapılmasının Görüşülmesi
4-Plan Ve Bütçe Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Ait Yönergenin Görüşülmesi