ARALIK OLAĞANÜSTÜ

T.C

REŞADİYE

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ: 2017

TOPLANTI: Olağanüstü1

BİRLEŞİM : 1

OTURUM: 1

Açılış Saati: 14:00 15.12.2017 Cuma

GÜNDEM:

 1. Yoklama- Açılış
 2.  Kanalizasyon,İçmesuyu ve Yağmursuyu şebekeleri yapım işinin görüşülmesi

2017 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ  MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi;  15.12.2017 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü toplantısına 10 üyeli meclisimizden 2 üyenin toplantıya iştirak etmediği görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Olağanüstü toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2 nci maddesinde İlçemiz Kanalizasyon, İçmesuyu ve Yağmursuyu şebekeleri yapım işi İller Bankası tarafından ihale edilmiş, yüklenici firma ilçemizde çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalarda projenin uygulamasında zeminden kaynaklanan sorunlar yaşanmakta zaman zaman işin yapımını engellediği görüldüğünden, bu sorunların giderilmesi için aşağıda yazılı hususların karar altına alınması gerektiği görülmüştür. Buna göre;

 • İçme Suyu hattı inşaatında; 198-202 düğüm noktalarındaki yolun kapalı olduğundan hattın iptaline,
 • İçme Suyu hattı inşaatında; 207-208-209 düğüm noktaları arasındaki yolun kapalı olduğundan hattın iptaline,
 • Kanalizasyon Hattı İnşaatında; 746 ve 717 nolu bacalar yol açılamadığından burada bulunan kollektör hattının Aybastı-Reşadiye Karayolundan geçirilmesine,
 • Kanalizasyon Hattı İnşaatında; DSİ kanal geçişleri 701 ve 702 nolu bacalar arasında DSİ kanal geçişi bulunmakta olup askıda kanal geçişi olarak yapılmasına,
 • Kanalizasyon Hattı inşaatında; 1041 ve 1040 nolu bacalar arasında mevcut altyapı (Elektrik ve Mobese) nedeniyle karayolu geçişi yapılamamaktadır. Burada yapılan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının uygun güzergâh takip edilerek kanalizasyon hattı 1005-1006 nolu bacalar, İçme suyu hattı inşaatında 324-280 nolu düğüm noktaları arasından karayolu geçişi yapılarak projenin çözülmesine,
 • 531-412 nolu baca arasına dere ve köprü geçişi yapılarak projelendirilmesine,
 • 534-416 nolu baca arasına dere ve köprü geçişi yapılarak, projelendirilmesi, bu bacalarda hatların uygun olması halinde mevcut dere geçişinin kullanılmasına,
 • Kanalizasyon İnşaatında; 408 ve 406 nolu bacalar arasında DSİ kanalıyla çakışması nedeniyle bu imalatın beton gömlek içerisinde Dere geçişi olarak yapılmasına,
 • Kanalizasyon İnşaatında; Reşadiye sokaklarının dar olması nedeniyle parsel bacalarının yerleştirilmesinde problem yaşandığı görülmüş, Reşadiye Belediyesi Kanalizasyon Projesi kapsamında 60-80 cm ebatlarında parsel bacasının kullanılmasına,
 • Yağmursuyu inşaatında 13 ve 14 nolu bacalar arasında kalan Q800’lük hattın mevcutta bulunan altyapı nedeniyle yapılamamış olup iptaline, bu hattın Hükümet Konağı Önündeki yoldan geçirilerek projelendirilmesine,
 • HES kanal yolundan geçen içmesuyu terfi hattı projesi için gerekli izinler alınmamış bu nedenle bu hattın S28 noktasından itibaren mevcut yol kullanılarak Karayolu geçişinin yapılmasına, uygun güzergâh takip edilerek içmesuyu kuyularına ulaşmasına, Karayolu geçiş protokolleri ile gerekli muvaffakatların belediyemiz tarafından alınmasına,
 • 716-915 nolu bacalar arasında karayollarında alınacak protokollerde problemler yaşanmış ve paralel geçişlere müsaade edilmemiştir. Burada bulunan hatların sadece yatay geçişler yapılarak çözülebilmesi için (715-716), (714-712), (740-741), (978-912), (982-931) nolu bacalar arasında Karayolu yatay delgi imalatı yapılarak geçilmesine ve aynı şekilde burada bulunan içmesuyu inşaatı projesinin hazırlanarak gerekli noktalardan karayolu yatay delgi imalatının yapılmasına,
 • Çermik Mahallesi yağmur suyunun tahliyesi için ek proje yapılmasına,
 • Kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu projelerinde bundan sonra olabilecek proje değişikliklerinin onayı için Belediye Başkanı Cemil KILIÇ’a yetki verilmesine Belediyemiz meclisince oy birliği ile karar verildi.

 

Belediyemiz meclisinin Aralık ayında yapılan olağanüstü toplantısı gündemi bittiğinden toplantının kapatılmasına karar verildi.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI