AŞAĞI KAPLICA BÜFE- ÇAY OCAĞI İHALESİ

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

1-AŞAĞI KAPLICA LOKANTA

İLİ İLÇESİ                                                         : TOKAT REŞADİYE

ADA   /PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ                 :131/3-(255 m2) işyeri

 MUAMMEN BEDEL Aylık  (KDV DAHİL)      :750,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT                                             : 3 Yıllık  muammen bedeli üzerinden %3 810,00 TL

 KİRA SÜRESİ                                                   :3 yıl

TARİH/ SAAT                                                   :06.09.2017 / 11:00

2-AŞAĞI KAPLICA BÜFE ÇAY OCAĞI

İLİ İLÇESİ                                                         : TOKAT REŞADİYE

 ADA   /PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ                 :131/4 –(37,32 m2) işyeri

 MUAMMEN BEDEL Aylık  (KDV DAHİL)      :500,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT                                             : 4 Aylık muammen bedeli üzerinden %3 60,00 TL

 KİRA SÜRESİ                                                   :4 Ay (31.12.2017 Tarihine kadar)

TARİH/ SAAT                                                   :06.09.2017 / 11:30

1-İhale 06.09.2017 Tarihinde  Çarşamba  günü  yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye  Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır.

 

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

 

6-İhaleye katıla bilmek için;

  Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek,

Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek,

Belediyemiz muhasebe servisinden,  borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek

Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

7-İhaleye ait şartnamesi Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir.

 

8-İhale Geçici teminatı 05.09.2017 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur.

 

İlanen Duyurulur.

 

Reşadiye Belediye Başkanlığı

İncele

İHALE İLANI

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı ...