AŞAĞI KAPLICA BÜFE ÇAY OCAĞI ve ESKİ SEBZE HALİ 4 NOLU İŞYERİ İHALESİ

Belediyemize ait Çermik Mahallesi 131 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Aşağı Kaplıca Büfe ve Çay Ocağı ile Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan Eski Sebze Hali 4 nolu işyerinin ihaleleri 19.07.2017 tarihinde, Çarşamba Günü, saat 10.00 ve 10.30 ‘da Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ  ADA         PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ       MUAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/ SAAT

1-ESKİ SEBZE HALİ

TOKAT  REŞADİYE        158       6     4    İşyeri            3.600,00 TL                         324,00 TL      19.07.2017    10:30

2-AŞAĞI KAPLICA BÜFE ÇAY OCAĞI

TOKAT  REŞADİYE        131       4               İşyeri        6000,00 TL                            540,00 TL      19.07.2017   10:00

 

1-İhale 19.07.2017 Tarihinde  Çarşamba  günü  yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye  Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır. 

2- Geçici Teminat 3 yıllık Muammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. 

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir. 

4- Kira süresi 3 yıldır.

5- Kira Bedeli ;Her ayın 15 inde 12 eşit taksitle Belediye Tahsilat servisine ödenmek sureti ile   tahsil edilir.  2.ve 3. Yıl kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeli üzerine; TUİK’in  on iki aylık ortalama ÜFE  artış oranına göre kira bedeli  belirlenip   Aylık olarak aynı tarihlerinde  12 eşit taksitle tahsil edilir.

6-İhaleye katıla bilmek için;

 a-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

 b-Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek,

 c-Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek,

 d– Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek,

e-Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

7-İhaleye ait şartnamesi Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir. 

8-İhale Geçici teminatı 18.07.2017 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur.

İlanen Duyurulur.

 

                                                                                                           Reşadiye Belediye Başkanlığı

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.