AŞAĞI KAPLICA BÜFE ÇAY OCAĞI ve ESKİ SEBZE HALİ 4 NOLU İŞYERİ İHALESİ

Belediyemize ait Çermik Mahallesi 131 ada 4 nolu parsel üzerinde bulunan Aşağı Kaplıca Büfe ve Çay Ocağı ile Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan Eski Sebze Hali 4 nolu işyerinin ihaleleri 19.07.2017 tarihinde, Çarşamba Günü, saat 10.00 ve 10.30 ‘da Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ  ADA         PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ       MUAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/ SAAT

1-ESKİ SEBZE HALİ

TOKAT  REŞADİYE        158       6     4    İşyeri            3.600,00 TL                         324,00 TL      19.07.2017    10:30

2-AŞAĞI KAPLICA BÜFE ÇAY OCAĞI

TOKAT  REŞADİYE        131       4               İşyeri        6000,00 TL                            540,00 TL      19.07.2017   10:00

 

1-İhale 19.07.2017 Tarihinde  Çarşamba  günü  yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye  Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır. 

2- Geçici Teminat 3 yıllık Muammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. 

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir. 

4- Kira süresi 3 yıldır.

5- Kira Bedeli ;Her ayın 15 inde 12 eşit taksitle Belediye Tahsilat servisine ödenmek sureti ile   tahsil edilir.  2.ve 3. Yıl kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeli üzerine; TUİK’in  on iki aylık ortalama ÜFE  artış oranına göre kira bedeli  belirlenip   Aylık olarak aynı tarihlerinde  12 eşit taksitle tahsil edilir.

6-İhaleye katıla bilmek için;

 a-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

 b-Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek,

 c-Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek,

 d– Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek,

e-Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

7-İhaleye ait şartnamesi Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir. 

8-İhale Geçici teminatı 18.07.2017 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur.

İlanen Duyurulur.

 

                                                                                                           Reşadiye Belediye Başkanlığı

İncele

Ambalaj Atıkları Toplama ve Eski Sebze Hali Üst Kat İhalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN A)Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama, Taşıma, Ayrıştırma ve değerlendirme ...