ESKİ SEBZE HALİ 1 ve 2 NOLU İŞYERLERİ VE AŞAĞI KAPLICA LOKANTASI İHALELERİ

Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan Eski Sebze Hali 1 nolu işyeri, 2 nolu işyeri, Aşağı Kaplıca Lokantası’nın ihaleleri, 25.07.2017 tarihinde Salı günü, saat 10.00- 10.30 ve 11.00 ‘de Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ  ADA         PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ       MUAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/ SAAT

1-ESKİ SEBZE HALİ

TOKAT  REŞADİYE        158       6    1    İşyeri            3.600,00 TL                         324,00 TL      25.07.2017    10:00

TOKAT  REŞADİYE        158       6    2    İşyeri            3.600,00 TL                         324,00 TL      25.07.2017    10:30

2-AŞAĞI KAPLICA LOKANTA

TOKAT  REŞADİYE        131      3               İşyeri        9000,00 TL                            810,00 TL      25.07.2017   11:00

 

1-İhale 25.07.2017 Tarihinde  Salı  günü  yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye  Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır.

2- Geçici Teminat 3 yıllık Muammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. 

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

4- Kira süresi 3 yıldır.   

5- Kira Bedeli ;Her ayın 15 inde 12 eşit taksitle Belediye Tahsilat servisine ödenmek sureti ile   tahsil edilir.  2.ve 3. Yıl kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeli üzerine; TUİK’in  on iki aylık ortalama ÜFE  artış oranına göre kira bedeli  belirlenip   Aylık olarak aynı tarihlerinde  12 eşit taksitle tahsil edilir.

6-İhaleye katıla bilmek için;

 a-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

 b-Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek,

 c-Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek,

 d– Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek,

e-Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

7-İhaleye ait şartnamesi Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir. 

8-İhale Geçici teminatı 24.07.2017 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur.

İlanen Duyurulur.

 

Reşadiye Belediye Başkanlığı

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.