ESKİ SEBZE HALİ 5 NOLU İŞYERİ İHALESİ

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ     İLÇESİ             ADA   PARSEL   İŞYERİ.NO  CİNSİ      MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/ SAAT

ESKİ SEBZE HALİ  İŞYERİ  :                                                                                ( 3 Yıllık İhale Bedeli Üzerinden %3)

TOKAT  REŞADİYE    158     6        5 İşyeri       Aylık 300,00 TL ( KDV Dahil )           324,00 TL        16.01.2018  10:00

 

1-İhale 16.01.2018 Tarihinde  Salı günü  saat 10:00 da , Belediye Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır.

2- Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale saatinden önce geçici teminatlarını belediyemiz muhasebesine yatırmak zorundadırlar.

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

4- Kira süresi 3 yıldır.

5- Kira bedeli aylık  ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.

 

Eski Sebze hali İş Yeri İhalesine katılabilmek için; Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek, Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek, Nüfus kayıt örneğini ibraz etmek, Belediyemiz muhasebe servisinden, Maliyeden borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek ve  Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

7-İhaleye ait şartname  Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir.

 

İlanen Duyurulur.

 

 

                                                                                                                     Reşadiye Belediye Başkanlığı

İncele

Eski Sebze Hali İş yerleri ve Taksi Durağı İhalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri (Eski sebze Hali 3 yıllığına, ...