Eski Sebze Hali İş yerleri ve Taksi Durağı İhalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri (Eski sebze Hali 3 yıllığına, Taksi Durağı 2 Yıllığına) 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ     İLÇESİ           ADA/ PARSEL   İŞYERİ.NO  CİNSİ    MUHAMMEN BEDEL         GEÇİCİ TEMİNAT                    İHALE TARİH/ SAAT

                                                                                                               

TAKSİ DURAĞI       

                                                                                                                    (2Yıllık İhale bedeli üzerinden %3)         

 

TOKAT  REŞADİYE   196 /10   Taksi Durağı     4.440,00 TL KDV Dahil          266,40 TL                     15.12.2017    09:30

 

ESKİ SEBZE HALİ İŞYERLERİ                                                                 (3 Yıllık İhale bedeli üzerinden %3)         

TOKAT  REŞADİYE      158/6           3          İşyeri        300,00 TL KDV Dahil     324,00 TL                   15.12.2017   10:00

TOKAT  REŞADİYE      158/6           6          İşyeri        360,00 TL KDV Dahil     388,80 TL                    15.12.2017   10:30

TOKAT  REŞADİYE      158/6           7          İşyeri        525,00 TL KDV Dahil     567,00 TL                   15.12.2017    11:00

TOKAT  REŞADİYE      158/6           8          İşyeri       525,00 TL  KDV Dahil     567,00 TL                   15.12.2017    11:30

 

 

 

1-İhale 15.12.2017 Tarihinde Cuma günü yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Geçici Teminat Eski sebze hali 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında, taksi durağı 2 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler, 14.11.2017 Tarihi mesai bitimine kadar geçici teminatlarını belediyemiz muhasebesine yatırmak zorundadırlar.

3-İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.

4-Kira süresi eski sebze hali 3 yıldır, Taksi Durağı 2 yıldır.

5-Kira bedeli Eski Sebze Hali aylık taksitler halinde 12 eşit taksitle, Taksi Durağı  Yıllık Peşin tahsil edilecektir.

6-İhaleye katılabilmek için; kanuni ikametgah ilmühaberi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, Şartname alındı makbuzunu, Geçici teminat makbuzu, Nüfus kayıt örneği, Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamesini ibraz etmeleri ve Belediyemiz muhasebe servisinden borcu yoktur yazısını ibraz etmek zorundadır.

7-İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 50,00 TL makbuz karşılığında temin edilir.

İlanen Duyurulur.

 

Reşadiye Belediye Başkanlığı

 

İncele

İHALE İLANI

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı ...