İHALE İLANI

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Belediyemize ait aşağıda özelikleri   belirtilen işyerleri 3 yıllığına , 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif  usulü ile  kira ihalesi yapılacaktır.

İLİ İLÇESİ  ADA         PARSEL  İŞYERİ.NO  CİNSİ       MUAMMEN BEDEL (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/ SAAT

1-ESKİ SEBZE HALİ

TOKAT  REŞADİYE    158     6   5       İşyeri      Aylık 100,00 TL ( KDV Dahil )      108,00 TL        20.07.2018 10:00

 

2-ÇERMİK MAHALLESİ 132 ADA 89 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN ARSA 

TOKAT REŞADİYE 132 /89                 Arsa          Aylık 600,00TL (KDV Dahil)             648,00TL         20.07.2018 10:30

3-AŞAĞI KAPLICA YANI LOKANTA

TOKAT  REŞADİYE        131      3               İşyeri     Aylık 900,00 TL (KDV Dahil)         972,00TL     20.07.2018   11:00

4-KURTULUŞ MAHALLESİ 100 YIL PARKI  İÇERİSİNDE BULUNAN 10.4 M2 ÇAY OCAĞI

TOKAT REŞADİYE  198/27     10,4 M2 ÇAY OCAĞI  Yıllık 28.000,00 TL (KDV DAHİL) 2.520,00TL  20.07.2018 11:30

 

1-İhale 20.07.2018 Tarihinde  Cuma  günü  yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye  Başkanlığı  Meclis toplantı salonunda  yapılacaktır.

 

2- Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale saatinden önce geçici teminatlarını belediyemiz muhasebesine yatırmak zorundadırlar.

 

3-ihaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

 

4- Kira süresi 3 yıldır.

 

5- Kira Bedeli ;Her ayın 15 inde 12 eşit taksitle Belediye Tahsilat servisine ödenmek sureti ile   tahsil edilir.  2.ve 3. Yıl kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeli üzerine; TUİK’in  on iki aylık ortalama ÜFE  artış oranına göre kira bedeli  belirlenip   Aylık olarak aynı tarihlerinde  12 eşit taksitle tahsil edilir.

Kurtuluş Mahallesi 100.Yıl Parkı içerisinde bulunan çay ocağı kira bedeli yıllık alınacaktır. 2.ve 3. Yıl kira bedelleri bir önceki yılın kira bedeli üzerine; TUİK’in  on iki aylık ortalama ÜFE  artış oranına göre kira bedeli  belirlenip yıllık tahsil edilir.

 

6-İhaleye katılabilmek için;

 a-Kanuni ikametgah sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

 b-Geçici teminatı ve şartname alındı belgesini yatırarak Belediye idaresine ibraz etmek,

 c-Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek,

 d– Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur  belgelerini ibraz etmek,

e-Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

7-İhaleye ait şartnamesi Belediyemiz  Muhasebesinden 50,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir.

8-İhale Geçici teminatı 19.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur.

İlanen   Duyurulur.                                                                                                                                              Reşadiye Belediye Başkanlığı                                                                                                            

İncele

Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Aralık 2. Birleşimi 11.12.2018 Salı günü saat 16:00 yapılacaktır.