İHALE İLANI

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Reşadiye Belediyesine  ait;  Aşağıda yazılı taşınmazların   21/04/2016      Tarihinde Perşembe günü 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesine göre açık artırma  usulü ile Belediye toplantı  salonunda Encümen huzurunda   ihale ile    satışı  yapılacaktır.

TAŞINMAZLARIN:

1- İLİ       İLÇESİ      MAHALLESİ      ADA/ PARSEL   CİNSİ     BG.BL NO    MUAMMEN BEDELİ

TOKAT   REŞADİYE    OSMANİYE        165/20          BÜRO            25       50.000,00 TL(KDV Dahil)

ARSA PAYI   KAT NO   GEÇİCİ TEMİNAT(%3)     İHALE TARİHİ      GÜNÜ              İHALE SAATİ

135/1100           3             1.500,00  TL         21/04/2016          PERŞEMBE            10:00

 

2-     İLİ      İLÇESİ     MAHALLESİ     ADA/ PARSEL     CİNSİ      BG.BL NO     MUAMMEN BEDELİ

TOKAT       REŞADİYE     OSMANİYE       165/20       BÜRO            26      50.000,00TL(KDV Dahil)

ARSA PAYI     KAT NO   GEÇİCİ TEMİNAT(%3)      İHALE TARİHİ       GÜNÜ          İHALE SAATİ

135/1100         3            1.500,00 TL          21/04/2016           PERŞEMBE           10:30

 

1-Yukarıda özelikleri belirtilen Reşadiye Belediye Başkanlığı adına  tapuda  kayıtlı taşınmaz mallar,  2886 sayılı DİK nun 35/C .maddesi gereği açık teklif usulü  ile satılacaktır.ihale uhdesinde  kalan kişi ihale bedelini peşin ödeyecektir

2– Geçici teminatları  muammen  bedel üzerinden %3  tür. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 dır.

3-İhaleler  21/04/2016   Tarihinde Perşembe günü   yukarıda belirtilen  saatlerde  Belediye Toplantı salonunda  Encümen huzurunda yapılacaktır.

4– Satış ile  ilgili   Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL  karşılığında temin edilir.

5-İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale  ile ilgili geçici teminatını 20/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar yatırarak ihale saatinden önce Vezne alındısını ibraz etmek zorundadır.

6- İhaleye katılabilmek için;

    a– Kanuni ikametgah sahibi olmak,

    b-Tebligat için Türkiye’de Adres göstermek,

    c– Geçici teminatını 20/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar yatırarak alındı belgesini

Belediye idaresine  ibraz etmek,

    d-Şartname alındı makbuzunu Belediye idaresine ibraz etmek,

    e-Nüfus kayıt örneğini ibraz etmek,

    f-Belediyemizden borcu yoktur belgesini  ibraz etmek,

    g-ilgili iş yerini görme tutanağını imzalayıp ibraz etmek

    h-Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekaletnamelerini  ibraz etmeleri zorunludur.

7-Daha önce Belediyemizde ihaleye girip vazgeçenler, Bu ihalelere katılamazlar katıldıkları  tespit edildiğinde İhale uhdesinde kalsa bile ilgili yer kendisine verilmeyip, İlgili ihale en yüksek 2.ci    teklifi verene ihale edilecektir.

8-İhale uhdesinde kalıp, daha sonra ihaleden vazgeçenler, 2.ci ihale arasında fark oluştuğu takdirde aradaki farkı kanuni faizi ile birlikte ödemek zorundadır. Ayrıca teminatları Belediyemize gelir kaydedilir.

İhale Komisyonu Gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

—————————————————————————————————————–

Kurtuluş Mahallesi   Reşadiye/TOKAT

Telefon: ( 0 356) 461 3028 Faks:(0 356) 461 4438

 

İncele

Ambalaj Atıkları Toplama ve Eski Sebze Hali Üst Kat İhalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN A)Reşadiye Belediye Sınırları içerisinde Ambalaj Atıklarının Toplama, Taşıma, Ayrıştırma ve değerlendirme ...